Работа в Холандия

За престой до три месеца в Холандия нашите граждани нямат нужда от разрешение за пребиваване, но подобен документ искат куп институции, като банки, данъчната администрация, работодателите също желаят да се уверят в законовия статут на бъдещия служител. Холандия налага разрешителен режим за служители от България. Накратко това значи, че от нашите работници, за да работят по контракт в Холандия, се иска притежаването на разрешение за работа.

Холандският работодател подава молба за получаването на разрешение за работа (tewerkstellings-vergunning – twv). Времето за одобрение трае до пет седмици. Всяко разрешение за работа се отнася за дадено работно място и за него се прави отделен тест. За да можете да работите в Холандия, ви е нужен социалноосигурителен номер - SOFI. Ако работите за холандска компания за временна заетост, тя подава в данъчната служба заявление за вашия персонален номер. Ако не направи това, вие трябва сами да подадете молба в данъчната служба за получаване на такъв.

Холандската социално-осигурителна система е една от най-модерните в Европа. Тя подсигурява закрила при болест, майчинство, инвалидност, старост, безработица, а също така изплаща семейни добавки за деца. Повечето вноски за социално осигуряване се прихващат автоматично от месечното възнаграждение. Те са за сметка, както на работника, така и на работодателя. Ако официално пребивавате в Холандия, но ви липсват финанси за нормален живот поради продължителна безработица, може да поискате помощ от държавата и няма да ви бъде отказана.

http://zazz.info/images/gallery/2012_4/456_attach_3601_normal.jpg