Работа в Испания

За посещение на Испания нашите граждани имат нужда само от валидни лична карта или паспорт. Ако желаете да пребивавате в Испания за период, по-дълъг от три месеца, вие трябва да подадете молба пред Офиса на чужденците (Oficina de Extranjeros) или в полицейския участък за регистрация в Централния регистър на чужденците.

Нужно е да представите валиден паспорт или лична карта и да платите необходимата такса. От офиса ще получите регистрационно удостоверение с идентификационен номер за чужденци - NIE (Nmero de identificacin de еxtranjeros), който ви е нужен ако имате икономически, социални или професионални отношения в Испания.

Ако останете да живеете в Испания, трябва да се регистрирате в местната община /Ayuntamiento/, като докажете, че живеете там – копие на договор за наем или бонове на такси за платени сметки за електричество или вода. При регистрирането ще получите Регистрационно удостоверение, то ще ви е нужно, ако се наложи да се регистрирате в местното бюро по труда и куп други административно бюрократски процедури.

Ако за първи път почвате работа в Испания, трябва да притежавате собствен социално осигурителен номер /социално – осигурителната карта/. Предимно работодателят извършва процедурата по вписване на своите служители в социално осигурителната система. Ако той не го направи, можете да подадете молба за социално осигурителен номер и сами. Самонаетите лица трябва сами да подават молба за получаване на такъв номер.

http://zazz.info/images/gallery/2012_4/456_attach_3599_normal.jpg