Работа във Франция

Франция е приложила разрешителен режим за работна ръка от България и свободното движение е вече факт за наши граждани, които са научни работници или студенти, притежаващи Masters 2 получен във Франция. Освен това желаещите трябва да притежават  достатъчно средства за своето пребиваване на френска територия.
 
Самонаетите лица, които искат да се установяват във Франция със свой бизнес  трябва да се регистрират в професионалния регистър и да си плащат социални осигуровки. За всеки регион има изготвен списък от професии с недостиг на работна ръка. Процедурата за вадене на разрешително за работа на наши граждани за тези професии е олекотена, като нейната продължителност е различна взависимост от регионите на Франция.

За да работи във Франция, наш гражданин трябва да притежава удостоверение за пребиваване и разрешение за работа. За получаването им се  подава молба от работодателя, преди работникът да е стъпил на територията на страната. Модела на разрешение за работа зависи от продължителността на контракта.

При контракт за по-малко от една година се издава временно разрешение за работа с валидност до девет месеца с възможност за подновяване. Периода и валидността на документа за пребиваване зависи от периода на временното разрешение за работа. Този модел разрешение за работа не разрешава на работника да подменя работодателя си. При наличие на контракт за една година или повече, се получава разрешение за работа с валидност една година, което може да се подновява и допуска работникът да сменя работодателя си.

http://zazz.info/images/gallery/2012_4/456_attach_3597_normal.jpg