Работа в Германия

Като граждани на ЕС можете да влизате в Германия без виза и с право да пребивавате в страната с валиден паспорт или лична карта за период от три месеца. Ако желаете да останете по-дълго, трябва да се регистрирате в местния регистрационен офис – Einwohnermeldeamt, който предимно се намира в сградата на общинската администрация в населеното място, където искате да останете. С регистрацията ще ви издадат “Удостоверение за общностно право на пребиваване”. На членове на семейството ви, ако не са граждани на ЕС, се издава „Разрешение за пребиваване”.

Германия е въвела разрешителен режим до 31.12.2013 г. за достъп на наши граждани до трудовия си пазар, т.е. можем да бъдем наемани на работа само при условие, че имаме разрешение за работа от Федералната агенция по труда. Разрешението се вади преди започване на работа и се нарича „Разрешение за работа – ЕС”.

Ваденето на такова разрешение и процедурата по разрешаване на достъп до пазара на труда зависи от шест екипа,  находящи на четири места – Бон, Дуйсбург /три екипа/, Мюнхен и Франкфурт на Майн. За това разрешение за работа кандидатства германският работодател.
Гражданите на България могат да упражняват труда си с “Разрешение за работа - ЕС” на територията на Германия след полагане на пазарен тест. След едногодишно осигуряване в Германия на база трудов договор, нашите специалисти получават “Право на работа –ЕС”, без ограничения за период и място на работа, т.е. вече притежават неограничен достъп до германския пазар на труда.

http://zazz.info/images/gallery/2012_4/456_attach_3596_normal.jpg