Работа в Италия

Италия официално заяви, че по отношение на свободното движение на работници от България тя ще заеме позоция до временен разрешителен период с период от една година. Но, този временен период няма да се прилага за работници в сектори, като селско стопанство, хотелиерство, машиностроене, строителство, ръководна и висококвалифицирана работа, сезонна работа, работа по домовете. За тези сектори Италия дава свободен достъп до вътрешния си пазар на труда в полза на нашите граждани. Такъв свободен достъп се дава и на работещите на свободна практика.

За другите професии Италия ще налага разрешителен режим в продължение на една година. При такива случаи - за да може наш гражданин да работи официално на пазара на труда в Италия, работодателят му следва да подаде молба пред  децентрализираните офиси на Министерството на труда и социалната политика на Италия (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) за наемането на служител от нова държава-членка. Изключение от този закон може да има само за работници, които могат да докажат, че са били официално наети в Италия с едногодишен контракт. Те могат да подават молби пред споменатите офиси по заетостта, за да им бъде издадено удостоверение, а след това да подадат документи в полицийското управление (Questura) за получаване на документ за пребиваване на гражданин на Общността.

http://zazz.info/images/gallery/2012_4/456_attach_3598_normal.jpg